Y´care on YMCA Vantaan sosiaalisen työn toiminta-alue. Keskeisimmät innovaatiomme ovat nuorten työllistämisen, ruoka-apujaon, työssä oppimisen ja kerhotoiminnan sosiaalisen tuen kentillä.


WORKPILOTS

Namikanuoret! Nyt lyhyitä työkeikkoja hankkeemme (NMKY mukana pilotoimassa) kautta:
http://workpilots.fi/
Käy kirjautumassa ja kerro millä alueella ja mitä haluaisit tehdä esim1-2 t. Palkka 10€/t Jatkossa myös Vantaan NMKY:n pikkukeikat(tapahtumat, pikku siivoukset, roudaukset jne) tehdään tätä kautta. Hyvä vinkki myös aikuisille pikku tehtävien palkkaamiseen! Mikä sen hienompaa kuin saada esim hyvä ja luotettava namikanuori 16€/tunti auttamaansiivouksissa tai pihatöissä tai auttaa maahanmuuttajanuorta samaan sen"ensimmäisen työpaikkansa". Workpilots hoitaa työnantajavelvoitteet puolestasi. Lisätietoja toimisto@nmkyvantaa.fi


YHTEINEN PÖYTÄ

Köyhyys on lisääntynyt ja arjesta selviytymismahdollisuuden tiukentuneet. Toiminnassamme on yhä enemmän lapsia, nuoria ja perheitä, joilta puuttuu mm. mahdollisuus päivittäiseen ruokaan.Vantaan NMKY ry on mukana YHTEINEN PÖYTÄ -hankkeessa Vantaalla. Meillä on mahdollista jakaa kauppojen hävikkiruokaa, joka on vielä käyttökelpoista (jaamme vain myyntikelpoista ruokaa).Ruoka jaetaan toimintamme piirissä oleville (kerhot, nuorten tavoittava toiminta, sosiaalinen työ, ym), Hakunilan srk:n toiminnassa (kerhot,keittiö, jengi-ilta, lepaani, työttömien ruokailu yms) ja yksityisille, mikäli jaettavaa jää. Ruoka-apu tulee epäsäännöllisesti (tunnin - päivän varoitusajalla), kun tavaraa kaupoista tulee, joten emme pysty ennakoimaan avustuksia. Toiminnassamme mukana olevet yksityishenkilöt voivat ilmoittaa tarpeensa yhdistyksen sähköpostiin: toimisto@nmkyvantaa.fi . Käsittelemme tiedot luottamuksellisesti. Hankkeessa olevat ohjaajamme ovat kaikki hygieniapassi -koulutettuja.


TYÖSSÄ OPPIMINEN

Järjestömme on työsuhdeasioissa osallistunut koko ajan työllistämistoimiin, oppisopimusyhteistyöhön, taksvärkkitoimintaan, kerhonohjaajapalkkaukseen, leiriohjaajapalkkaukseen, TET-harjoitteluun sekä harjoittelijayhteistyöhön (ml.näytöt). Yhdistyksen työllistävä vaikutus on siis merkittävä ja se on tapahtunut yhteistyössä Vantaan kaupungin työvoimatoimiston, KELAn, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden, eri oppilaitosten ja koulujen kanssa sekä vakuutusyhtiöiden kanssa. HNMKY:n pajatoiminnan kautta annamme nuorille työharjoittelukokemusta. Pyrimme kesäisin tarjoamaan kesätyösetelin turvin nuorille kesätöitä 2-10:lle.SOSIAALINEN TUKI KERHOTOIMINNASSA


Vantaan NMKY on toiminut Itä-Vantaalla alueella vuosikymmeniä. Toiminta on tavoittanut matalan kynnyksensä ja aktiivisen kenttätyön ansiosta paljon maahanmuuttajia, syrjäytyneitä, työttömiä ja vähävaraisia. Alueella on aina ollut paljon haasteita, ja erilaiset toimintamuodot kerhoineen, retkineen ja leireineen ovat vastanneet alueen tarpeisiin hyvin. Alueen vanhemmilta ja yhteistyökumppaneilta on tullut hyvää palautetta aktiivisuudestamme alueella. Haluamme keskittyä nuorten sosiaalisen pääoman kasvattamiseen: tavoitteena  tarjota lapsille ja nuorille kiinnittymiskohtia toimintaan ja verkostoon yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Sosiaalinen pääoma on yksi viime vuosikymmenen muotiteemoista ja nojaa Robert Putnamin bestselleriin, jossa hän haikailee amerikkalaisen yhteisöllisyyden hyviä aikoja ja ihmettelee mikseivät he keilaa enää yhdessä. Miten kansalaisesta tulee aktiivinen? Yhteiskunnan edun mukaista on, että sen jäsenet, myös nuoret kansalaiset, voivat hyvin, ovat aktiivisia, löytävät paikkansa yhteiskunnassa, kouluttautuvat, tekevät mielekästä työtä ja saavat henkistä ja sosiaalista pääomaa monin eri tavoin. Oman paikkansa löytäminen, sosiaalisten verkostojen luominen, terveelliset elämäntavat, vaikuttaminen, hyvät harrastukset, ystävät ja ihmissuhteet ovat osana hyvän kansalaisen syntymisessä. Yksi yhteiskuntamme vaikuttaja on yhdistykset ja niiden tekemä vapaaehtoistyö ja asiantuntijuus omalla sektorillaan. Tarvitaankin entistä enemmän talkoisiin näitä turvallisia aikuisia, ohjaajia ja nuorisotyöntekijöitä kuntien ja kirkon tekemän hyvän nuorisotyön rinnalle. Nuorten yhteiskuntatakuun on kuitenkin sisällettävä toimintaedellytys näille nuorisojärjestö- ja yhdistysaktiiveille, jotka tekevät jo nyt merkittävää ruohonjuuritason välittämistä virka-aikaan katsomatta. Usein syrjäytymisen ehkäisyssä riittää yksi turvallinen aikuinen, joka oikeasti on lapsen ja nuoren rinnalla.

Löytyykö sellaista? -uskomme, että löytyy!

Hankkeemme haluaa tukea vantaalaisia perheitä tarjoamalla näitä turvallisia  aikuisia toiminnan kautta erityisesti itäisellä Vantaalla. Nuorilta usein puuttuu edulliset ja ilmaiset harrastusmahdollisuudet, joihin on matala kynnys. Erilaisen tuen tarve on suuri, ja yksikin askel, joka on otettu lapsen ja nuoren ja tätä kautta perheen hyvinvoinnin tukemiseksi, on tärkeä.

 

Vantaan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry, Sähköposti |  Mobiili